AVLO heeft als doel het onze beloftevolle atleten iets makkelijker te maken in het bereiken van hun doelstellingen en hun verder te ondersteunen in het uitbouwen van een mooie atletiekcarrière. Dit gebeurt via het Elite-ABC statuut. Deze ondersteuning is er wel enkel voor atleten vanaf de bovenbouw die voldoen aan de vooropgestelde minima. 

MINIMA:

Per statuut ELite, A, B of C zijn er minima per discipline bepaald op basis van de jaarboeken van de afgelopen 5 jaar. Elk jaar wordt het oudste jaar verwijderd door de resultaten van het nieuwste jaarboek. Hierdoor zijn de tabellen elk jaar toch actueel. De periode waarvoor deze minima gelden staat bovenaan dit document waarin ook de tabellen met de limieten/minima zijn opgenomen. 

*voor scholieren is het B-statuut het hoogste haalbaar, behalve als deze voldoen aan minima uit een hogere categorie (rekening houdend met gewichten en hoogtes)

WIE en WAT?

De eerste maal dat je het ABC statuut kunt verkrijgen is als 1ste jaars scholier, en dit op basis van je prestaties als 2de jaars cadet het jaar voordien. De instap in één van de statuten geldt telkens voor 2 jaar, met een jaarlijkse evaluatie en een tussenevaluatie na het winterseizoen (veldloop- en indoorseizoen)

Enkele voorbeelden:

- Je bent ABC-atleet en je lukt een prestatie die beter is dan je huidige statuut. Je zal volgend seizoen automatisch een niveau hoger starten.

- Je bent ABC-atleet en je lukt een prestatie die minder is als je huidige statuut:

-> Indien je je tweede jaar nog moet starten behoud je jouw statuut.

-> Indien je reeds in je tweede jaar zit van je ABC tegemoetkoming, zal je volgend jaar een niveau zakken of terugvallen op het premiestelsel.

-> Je lukt als scholier een prestatie (rekening houdend met afstand, hoogte horden en/of gewichten) die voorkomt in de tabellen van de junioren, beloften of A.C. dan kan je ook genieten van een A of Elite statuut als scholier. Normaliter is een B statuut het hoogste bij de scholieren.


Zoals eerder aangegeven zijn er 4 categorieën:Elite-atleet, A-atleet, B-atleet of C-atleet.

Elk met andere limieten en daartegenover staat ook een andere tegemoetkoming. 

GEBRUIK TEGEMOETKOMING:

De tegemoetkoming kan gebruikt worden voor:

- Betaling externe trainers/begeleiding
- Stages
- Trainingsmateriaal (geen kledij of schoeisel!)
- Voedingsadvies
- Screenings & testings
- Abonnement fitness / topsporthal
- ...

WAT VERWACHT AVLO?
Een atleet met een Elite-ABC statuut zal voldoen aan onderstaande zaken: 

- Het dragen van het kledijpakket en/of clubkledij op wedstrijden uitgezonderd indien er een persoonlijke kledijsponsor is.
- Het meedoen aan de interclub en aflossingskampioenschappen indien geselecteerd. Bij niet selectie wordt verwacht dat je de ploeg komt aanmoedigen.
- Helpen op minstens 1 organisatie/fundraisingactiviteit van de club.
- Geen doping gebruiken. Indien men de atleet betrapt, betaalt de atleet al de ontvangen tegemoetkomingen terug aan de club, evenals is er een teruggave van het ontvangen kledijpakket.
- De trainingsinzet wordt nauwlettend opgevolgd en de trainersstaf kan beslissen indien deze ondermaats is om de tegemoetkoming ‘on hold’ te zetten of ‘te halveren’. 

MEER INFO?
Meer info over jou statuut of zit je met vragen?
Stuur ons dan gerust een bericht via het contactformulier

 

Voldoe je niet aan één van de minima voor een ABC of Elite statuut, dan voorziet AVLO toch nog een financiële tegemoetkoming. Heb je een prestatie die je terugvindt in deze tabel dan kan je deze tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt 90 euro.