AVLO heeft als doel het onze beloftevolle atleten iets makkelijker te maken in het bereiken van hun doelstellingen en hun verder te ondersteunen in het uitbouwen van een mooie atletiekcarrière. Dit gebeurt via het Elite ABC statuut.

Deze ondersteuning is er enkel voor atleten vanaf de bovenbouw die voldoen aan de vooropgestelde minima. Deze minima zijn bepaald op basis van de jaarboeken van de afgelopen 5 jaar. Elk jaar wordt het oudste jaar verwijderd door de resultaten van het nieuwste jaarboek. Hierdoor zijn er elk jaar minimale aanpassingen in de tabellen, maar blijven deze toch actueel. De periode waarvoor deze minima gelden staat bovenaan dit document waarin de tabellen zijn opgenomen. 

De eerste maal dat je het ABC statuut kunt verkrijgen is als 1ste jaars-scholier, en dit op basis van je prestaties als 2de jaars-cadet. De instap is telkens voor 2 jaar, met een jaarlijkse evaluatie en een tussenevaluatie na het winterseizoen. Enkele voorbeelden:

- Je bent ABC-atleet en je lukt een prestatie die beter is dan je huidige statuut. Je zal volgend seizoen automatisch een niveau hoger starten.

- Je bent ABC-atleet en je lukt een prestatie die minder is als je huidige statuut:

-> Indien je je tweede jaar moet starten behoud je jouw statuut.

-> Indien je reeds in je tweede jaar zit van je ABC tegemoetkoming, zal je volgend jaar een niveau zakken of terugvallen op het premiestelsel.

-> Je lukt als scholier een prestatie (rekening houdend met afstand, hoogte horden en/of gewichten) die voorkomt in de tabellen van de junioren, beloften of AC cat. dan kan je ook genieten van een A of Elite statuut als scholier. Normaliter is een B statuut het hoogste bij de scholieren.


Er zijn 4 categorieën:

Elite-atleet, A-atleet, B-atleet of C-atleet. Per statuut geldt er een andere tegemoetkoming. 
Deze tegemoetkoming kan bv. gebruikt worden voor:

- Betaling externe trainers/begeleiding
- Stages
- Trainingsmateriaal (geen kledij of schoeisel)
- Voedingsadvies
- Screenings & testings
- Abonnement fitness / topsporthal
- ...


Wat verwacht AVLO van een atleet met een Elite ABC statuut?

- Het dragen van het kledijpakket en/of clubkledij op wedstrijden uitgezonderd indien er een persoonlijke kledijsponsor is.
- Het meedoen aan de interclub en aflossingskampioenschappen indien geselecteerd. Bij niet selectie de ploeg komen aanmoedigen.
- Helpen op 1 fundraisingactiviteit van de club.
- Geen doping gebruiken. Indien men de atleet betrapt, betaalt de atleet al de ontvangen tegemoetkomingen terug aan de club, evenals is er een teruggave van het ontvangen kledijpakket.
- De trainingsinzet wordt nauwlettend opgevolgd en de trainersstaf kan beslissen indien deze ondermaats is om de tegemoetkoming ‘on hold’ te zetten of ‘te halveren’. 


Meer info over dit statuut?
Stuur ons dan gerust een bericht via het contactformulier

 

Heb je geen ABC of Elite statuut, dan voorziet AVLO toch nog een financiële tegemoetkoming. Heb je een prestatie die je terugvindt in deze tabel dan kan je deze tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming is 90 euro.