AVLO - Atletiekvereniging Lokeren hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens (GDPR gegevensbescherming).

Als club met zowat 700 leden proberen we de inschrijvingen voor het nieuwe atletiekseizoen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Online inschrijven is een tool hiervoor. Om de leden te informeren gebruiken we e-mail als belangrijk middel maar daarnaast hebben we natuurlijk een deel gegevens nodig. Om de privacy te beschermen worden deze gegevens opgeslagen in de afgeschermde database van de Vlaamse AtletiekLiga en enkel gebruikt voor clubgerelateerde aankondigingen. Slechts enkele AVLO bestuursleden hebben toegang tot deze database samen met de sportieve coördinatoren zodat de dagelijkse werking kan gegarandeerd worden. De gegevens worden niet aan derden doorgespeeld voor marketingdoeleinden of andere. Het kan wel zijn dat de club zal communiceren naar de leden over bepaalde mogelijkheden die er bijvoorbeeld ontstaan via een sponsorovereenkomst en die een meerwaarde voor club en/of leden kunnen betekenen.

Door lid te worden bij AVLO ga je akkoord dat de club jouw gegevens kan gebruiken voor communicatie omtrent clubgerelateerde items zoals aankondiging van activiteiten, wedstrijden, ... AVLO engageert zich om de persoonlijke gegevens niet bekend te maken aan derden en niet te gebruiken voor andere doeleinden dan puur clubgerelateerde doeleinden.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.