Met de gedragscode zeggen we ‘hardop’ wat we binnen de vereniging van elkaar
verwachten. Volgende punten zijn bedoeld als uitgangspunt:

- We behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.
- We gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de atletieksport bij AVLO in een sportieve, veilige sfeer.
- We vertonen geen ongewenst gedrag: we gebruiken geen verbaal noch fysiek geweld, we discrimineren niet, we pesten niemand en we bezondigen ons evenmin aan seksuele intimidatie.
- We houden in ons gedrag rekening met de grenzen van de anderen.
- We gaan netjes om met elkaars spullen en met het materiaal van AVLO; we gebruiken de atletiekaccommodatie en de bijhorende gebouwen met de nodige eerbied.
- Indien we menen kritiek te formuleren, brengen we die bij de perso(o)n(en) waar die thuishoort.
- Binnen het atletiekterrein en de gebouwen waarvan AVLO gebruik maakt wordt niet gerookt, zijn drugs niet toegestaan en wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar.