Bij de 'middenbouw' vinden we de miniemen (1e en 2e jaars = 6e leerjaar en 1e middelbaar) en kadetten (1e en 2e jaars = 2e en 3e middelbaar) terug. De indeling gebeurt op basis van geboortejaar.

De eerste jaars miniemen krijgen nog alle technische trainingen aangeboden: kogelstoten, verspringen, spurt, aflossingen, hoogspringen, horden, ... Bij de overgang naar de 2e jaars miniemen kunnen zij een keuze maken om zich in bepaalde disciplines meer te specialiseren. Toch moedigen wij aan om nog verschillende disciplines te combineren.

Bij de kadetten kan deze keuze nog verder gespecifieerd worden. De nadruk ligt hier vooral op 'leren trainen': trainingen inplannen, combinatie met school/andere hobby's, communicatie met trainer, ...
Tijdens de 4 jaar bij de middenbouw hebben de atleten de kans gekregen een keuze te maken voor een bepaalde discipline en kunnen ze deze verder ontwikkelen bij de bovenbouw.
 

Afhankelijk van de gekozen discipline(s) zijn er verschillende trainingsmomenten doorheen de week.

Voor specifieke info over deze trainingsmomenten neem je best contact op met de coördinator Berten.

 

Atletiek is een competitiesport en wij moedigen de leden dan ook aan enkele keren per seizoen te proeven van competitie. In overleg met de discipline-trainer wordt een persoonlijk programma opgesteld.

 

De coördinator van de onderbouw is Berten De Vleeschauwer.

Je kunt hem contacteren via volgend mailadres: middenbouwavlo@gmail.com.

 

Heb je geen ABC of Elite statuut, dan voorziet AVLO vanaf de categorie cadetten toch een financiële tegemoetkoming wanneer je een bepaald niveau hebt bereikt. Heb je een prestatie die je terugvindt in deze tabel dan kan je deze tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming is 90 euro.

 
 
Comedy avond

 
 
 
 
 
Waasland Run & Walk

 
 
Partners
Kalender

 

 

© website powered by Twizzit.com