De G-sport is een onderdeel van onze werking geworden in 2021 en wordt getrokken door 3 enthousiaste trainers: Maya, Joaquim en Yanna. Elke zondagochtend wordt er samen getraind, dit voor een tijdsduur van 90 minuten. 

We leven in een diverse maatschappij, dit geldt ook binnen de sportclub. Sport en beweging zijn een middel om atleten te integreren en de samenhorigheid in de maatschappij te vergroten.

Onze opgeleide trainers staan klaar om samen met de G-atleten plezier te beleven in het sporten. Zij hebben oog voor de talenten en mogelijkheden van de atleten. Binnen gestructureerde trainingen krijgen de atleten gelijke kansen. We hebben respect voor de eigenheid en de persoonlijke wensen van iedereen.

Wij voorzien een toegankelijk sportaanbod voor personen met een beperking. We richten ons specifiek naar volwassenen met een verstandelijke beperking en ASS (autismespectrumstoornis). Sporters met een verstandelijke beperking vragen niet om een speciale-, maar wel om een aangepaste benadering.

Gelijkwaardigheid is een belangrijke pijler binnen AVLO, en daar maken we elke dag opnieuw werk van.