Afhankelijk van de gekozen discipline(s) zijn er verschillende trainingsmomenten doorheen de week.

Voor specifieke info over deze trainingsmomenten neem je best contact op met de coördinator Berten.