Atleten geboren in 2017-2012 (=onderbouw):

Voor meer info kan u e-mailen naar onderbouw.avlokeren@gmail.com

G-Atletiek

i.s.m.
 
Meer info bij Joaquim Fatoïchan De Meester

 

Winterkalender KAN, BEN, PUP en MIN1

Sportkampen 2023

Uitnodiging Algemene vergadering AVLOvzw

Op vrijdag 21 november 2014 wordt de algemene vergadering van AVLO vzw georganiseerd waar de leden van de vzw een overzicht krijgen van het afgelopen jaar en de visie en het beleid voor de toekomst. We doen dat met een powerpointpresentatie waar de verschillende aspecten zowel sportief als financieel als structureel aan bod komen.


Deze verplichte jaarlijkse vergadering is ook het moment waarbij gewone leden / ouders zich kandidaat kunnen stellen tot toetreden van AVLOvzw en ook hun kandidatuur kunnen stellen voor een lidmaatschap in de raad van bestuur. In deze raad van bestuur is het wel de bedoeling van “werkende leden” te hebben die elk een bepaald deelaspect binnen de club dragen als verantwoordelijkheid.

Als AVLO vzw willen we echter open en transparant zijn naar alle leden van de club en stellen dan ook de algemene vergadering van AVLO vzw open voor alle geïnteresseerden (ook afdeling Zele) in het reilen en zeilen van de club. Gelieve wel een seintje te geven als je aanwezig zal zijn zodat we de inrichting om de presentatie te volgen zo aangenaam mogelijk kunnen maken.

Iedereen, ook diegenen die geen intentie hebben om lid te worden van de vzw of de raad van bestuur zijn welkom. Enkel leden van de vzw hebben stemrecht bij wijzigen van statuten of aanstellen van nieuwe leden van de vzw en nieuwe leden voor de raad van bestuur.


Indien je je kandidatuur wil stellen om lid te worden van de vzw zelf kan je dit door een mail te sturen naar patrick.van.waes@avlo.be of berten.dv@gmail.com tot ten laatste woensdag 19 november.


Hierbij kort de "structurele" werking van de club: AVLO clubleden: elk officieel aangesloten lid van AVLO (recreanten, jeugd, wedstrijdlopers, juryleden, steunende leden) 

AVLO vzw: vergadert jaarlijks minstens 1 keer; alle personen die zich officieel lid hebben gemaakt van de vzw en hierdoor verantwoordelijkheid en stemrecht hebben bij o.a. aanpassing van statuten en die als doel heeft de goeie werking van de club te bewaren en de visie en het beleid mee te ondersteunen. Ze zijn mee aansprakelijk voor de clubwerking!

Raad v Bestuur: Bestuursleden die ook deel uitmaken van de vzw en maandelijks vergaderen om de dagdagelijkse werking van de club te verzekeren en verkozen zijn door de algemene vergadering van AVLOvzw.

Dagelijks Bestuur: een kleinere groep, gekozen door de raad van bestuur, van bestuursleden die het mandaat hebben om dagdagelijks kleine en snelle beslissingen te nemen zonder hiervoor de maandelijkse raad van bestuur te moeten afwachten = kort op de bal kunnen spelen! Deze bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en ondervoorzitter aangevuld door deeltijds medewerker Berten en de desbetreffende verantwoordelijke voor een bepaalde topic. Bijvoorbeeld de organisator/coördinator van de stratenloop of de sportief coördinator.

Indien toch nog vragen kunnen jullie bij Patrick of Berten terecht!