G-Atletiek

Atleten geboren in 2017-2016-2015-2014-2013-2012 (=onderbouw):

We kunnen in Lokeren geen aanmeldingen meer bijnemen voor 2022-2023, behalve voor geboortejaar 2013.
U kan uw zoon of dochter wel nog aanmelden maar u komt dan op de wachtlijst.

In Zele is er geen probleem om nog aan te melden en proeflessen te volgen

Registreren kan via de link aanmelden
U krijgt dan een uitnodiging om een aantal proeftrainingen te volgen om zo te ondervinden of atletiek leuk is.

U kan steeds vrijblijvend een kijkje komen nemen, op vrijdagavond te Zele van 18:15 - 18:30 u. In Lokeren op zaterdagochtend van 10:00 - 11:15 u.
Tijdens deze uren kan u iets nuttigen in het clubhuis.

Coronamaatregelen

tot en met 3 april zijn al onze activiteiten opgeschort en de kantines in Lokeren en Zele gesloten.
oudere communicatie:
Beste clubleden, ouders, trainers,
 
Als sportclub is het ook onze taak om over de gezondheid van onze leden, hun familie en omgeving te waken. In Lokeren worden sporthal en zwembad gesloten waardoor de trainingen van alle binnensporten tot 31 maart niet plaats vinden, idem voor alle voetbal- en hockey trainingen. De richtlijnen van de overheid worden steeds strenger en dat kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen!
 
Daarom dat we een aantal maatregelen nemen die de verspreiding van het Corona virus moeten helpen beperken. Deze maatregelen zijn ook in lijn met wat de overheid en de Vlaamse AtletiekLiga ons aanraden momenteel en in lijn met wat andere sportfederaties en aanverwanten zoals jeugdhuizen als maatregel nemen. Indien er een verstrenging van de regels komt zullen ook wij verdere maatregelen nemen! De website van AVLO en facebook pagina zullen we up to date houden en belangrijke beslissingen zullen ook per mail worden doorgestuurd.
 
1.    Teambuilding en dauwloop
 
De teambuilding die we voorzien hadden op zaterdag 28 maart schrappen we preventief aangezien we daar met een heleboel medewerkers, trainers en cruciale personen voor de werking van de club aanwezig zouden zijn. Uitstel is hopelijk geen afstel en dus zullen we uitkijken naar een nieuwe datum. Ook de dauwloop voorzien in Lokeren op zondag 5 april zien we genoodzaakt te schrappen en uit te stellen naar een latere datum. Pas eind maart zal duidelijk zijn wat de nieuwe maatregels zijn en dan blijft er heel weinig tijd over om de dauwloop op een degelijke manier te organiseren. Bovendien willen we deze toch wel voor zoveel mogelijk deelnemers organiseren
 
2.    Kantines in Zele en Lokeren
 
Aanstaande vrijdag in Zele en zondag in Lokeren zullen beide kantines gesloten zijn. Wel toegankelijk voor gebruik van toiletten maar niet als kantinegebruik. Op dinsdag in Zele en woensdag in Lokeren zouden deze opnieuw open gaan maar, vragen we aan de aanwezigen zich te verspreiden over de volledige kantine en niet samen te hokken aan de bar bijvoorbeeld en tevens vragen we aan alle atleten en trainers om buiten te verzamelen en de kantine enkel te gebruiken om naar het toilet te gaan en om snel iets te komen drinken en deze niet als kleedkamer te gebruiken! Bovendien wordt het tegen dan ook duidelijk als de regels nog verstrengen naar café- en restaurant bezoek toe!
 
3.    Jeugdtraining onderbouw en middenbouw
 
Na de afgelasting van voetbaltrainingen, sluiten van sporthal in Lokeren en jeugdhuizen, geen jeugdbeweging kunnen we niet anders dan ook de jeugdtrainingen afgelasten tot 31 maart! Als enige sportvereniging kunnen we het niet maken om voor onze jongeren toch training te geven. Bovendien kunnen we bij bepaalde leeftijdsgroepen het aantal jongeren onvoldoende beperken en uit elkaar houden! We moeten met z’n allen de maatregelen van de overheid volgen en geen grote groepen samen brengen op training. Momenteel worden er geen wedstrijden gepland tot de situatie duidelijker is. Een algemene richtlijn van afgelasting van alle sportwedstrijden tot eind maart is reeds in voege! Voor de middenbouw vragen we alle trainers hun atleten te voorzien met trainingsschema’s zodat ze individueel of met een trainingsmaatje hun training kunnen afwerken!
 
4.    Training bovenbouw
 
Aangezien deze trainingen in kleine groepen verlopen en op verschillende tijdstippen kunnen deze blijven doorgaan opnieuw met zelfde advies van meteen buiten te verzamelen en niet in kantine of andere gesloten ruimte. We vragen aan iedereen die enig symptoom heeft dat zou kunnen wijzen op griep of corono om niet naar de training te komen en hun trainer hiervan te verwittigen! Finaal is het wel de trainer die communiceert met zijn atleten als, waar en wanneer de training doorgaat! Het werken met trainingsschema’s kan ook individueel trainen bevorderen.Opnieuw oefeningen met lichamelijk contact moeten vermeden worden en voor de werpnummers werpt elkeen enkel met zijn werptuig! De club heeft meer dan voldoende discussen, kogels en speren ter beschikking zodat men deze niet moet doorgeven! Tevens houden we rekening met de voorzorgsmaatregelen zoals bekend. Afstand houden, niezen in de vouw van je arm, gebruik maken van papieren zakdoekjes, handen wassen….
 
5.    Start to Run en recreatieve duurlopen
 
Dit zijn opnieuw kleinere groepen maar ook hier zullen we de regel handhaven van niet meer in de kantines te verzamelen maar buiten op het terras. Vooral in Lokeren verzamelen er op woensdag en zondag heel veel recreanten binnen in de kantine hetgeen we willen vermijden omdat dit heel tijdelijk voor een hoge concentratie van mensen zorgt wat kan vermeden worden. Als iemand zich lichtjes ziek voelt vragen we van thuis te blijven!
 
6.    Bestuurs- en werkgroepvergaderingen
 
Tot nadere orde zullen de vergaderingen worden opgeschort en zal er vooral communicatie via e-mail en via skype conference calls gebeuren.
 
Finaal zullen we uitkijken om te voorzien in ontsmettende gels in Zele en Lokeren
 
 
 
Sportieve groeten in naam van de raad van bestuur van AVLOvzw
 
Patrick